Nyhetsarkiv

Nyheter

Uppdaterade säkerhetsdatablad och skyddsanvisningar

Alla våra uppdaterade säkerhetsdatablad samt skyddsanvisningar finns nu tillgängliga för nedladdning via vår databas men även för utskick. Om Ni inte har fått Era uppdaterade dokument så tveka inte att ta kontakt med oss för att få dessa skickade till Er.

Tryckplattor!

Nu kan vi erbjuda tryckplattor av olika slag för att kontrollera den mikrobiologiska statusen i anläggningen och efter rengöring. Vi kan erbjuda allt från TC (total count) till plattor för kontroll av svamp, stafylokocker, bacillus cereus, salmonella och coliforma bakterier. Tveka inte att ta kontakt med oss för mer information. Vi ser fram emot era beställningar.

Engångshandskar!

Nu kan vi erbjuda nitril- och vinylengångshandskar med hög kvalitet och smidighet. Dessa är godkända för livsmedels- och läkemedelsindustrin. Hör av Er så sänder vi gärna prov för utvärdering.

HACCP

Arena Kemi AB har nu möjlighet att hjälpa Er att ta fram, verifiera och validera Er HACCP-plan samt att ta fram dokumentation kring detta. Allt från faroanalyser till identifiering av kontrollpunkter och kritiska styrpunkter. Tveka inte att ta kontakt för mer information.