Potatis Dextros Agar med CP

Tryckplatta som är enkel att använda: livsmedelsburen svamp

Artikel nr:
100037 – 100 st
100038 – 30 st

Användningsinstruktioner:

Tryckplattan är preparerad med ett agarmedium som buktar ut lite ifrån kanten på tryckplattan som täcker en yta på 10 cm2.

Ta av locket på tryckplattan och tryck försiktigt mediet mot provtagningsytan. Ytan på agarmediet är tillräckligt elastiskt för att kunna pressas med en tillräcklig kraft som gör att hela ytan kommer i kontakt med plattan.

Om man tar flera prover från samma testobjekt så ta på angränsande områden så att man inte överlappar proverna. Sätt på locket direkt efter att provet är taget.

Inkubera vid 30°C i 48-­‐72 timmar.