Compact Dry

Ready-­to-­use

Compact Dry är ready-­to-­use metod som reducerar tiden som det krävs för att genomföra mikrobiologiska prover.
Genom denna metod maximeras produktiviteten genom ökad effektivitet. Compact Dry-­‐plattorna kan användas för att testa råvaror men likaväl färdiga produkter såsom färdigmat, drycker, kött, kosmetik m.m. Compact Dry kan också användas som vanliga kontaktplattor på ytor som är svåra
att komma åt eller som inte går att testa.

Easy-­to-read

Compact Dry är även en easy-­to-­read metod med resultat som är enkla att läsa av.
Placera 1 ml  av provet på plattan, vätskan diffunderar själv ut över hela plattan. Inkubera plattorna vid den angivna temperatur och den tid som är specificerad på förpackningen, beroende på vilken Compact Dry-­‐platta det är. De framväxta kolonierna blir färgade i olika färger beroende på de kromogena substrat och redoxindikatorer som finns på plattorna. Vilken typ av mikrob det är indikeras med vilken färg kolonierna får.

Easy-to-store

Compact Dry är dessutom en easy-to-store metod. Plattorna kan förvaras i rumstemperatur i upp till två år och kan användas inom ett temperaturintervall på 20 – 42 °C. 

 

Compact Dry är en väldigt säker och behändig produkt. Den stabila utformningen på plattorna gör att den är enkel att transportera och är dessutom väldigt enkel att stapla i en inkubator. Risken att kontaminera provet är eliminerad då man säkert kan försluta hela provet med ett tätslutande lock.