Mikrobiologiska svabbtester

Coliform Svabb

Coliform Svabb, Arenakemi AB

Coliform Swab är ett enkelt test där man snabbt kan få reda på om arbetsytor är kontaminerade med koliforma bakterier.

Artikelnr: 100010

Antal: 25 st/paket

Speciella fördelar
1. Enkelt färgomslag som indikerar kontaminering
2. Inget färgomslag betyder att det inte är kontaminerat med koliforma bakterier.
3. Försluten svabb som inte kräver någon tillsatts av andra reagens
4. Resultatet är synbart inom 18 timmar
5. Kan detektera så låga halter som 1 CFU per cm2
6. Ideal för HACCP och egenkontroll. Eschericha coli och koliforma bakterier har traditionellt använts som en indikator på detektion av fekala föroreningar i bl.a. vatten. Närvaro av dessa bakterier pekar på dålig hygien i produktionen eller på att vattnet är förorenat. Baserad på ett traditionellt test för koliforma bakterier -- Coliform Swab är ett enkelt test som används för att detektera dessa bakterier, man ser ett tydligt färgomslag från lila till gul färg när koliforma bakterier är närvarande.

Kontakta oss

Arena Kemi AB
Märgelvägen 2
312 77 Skottorp, Sweden
Tel: 0430-165 80
E-post: info@arenakemi.se

Öppettider kontor: Mån-Fre. 8.00-16.30
Öppettider lager: Mån-Fre. 8.00-16.00

Senaste nytt

©2020 Arena Kemi AB. All Rights Reserved. Producerad av OJ Form & Kommunikation

Search